Bedriftskultur og resultater – teoretisk analyse og modellutvikling

Rapporten belyser ved forsknings og litteraturgjennomgang: – utviklingstendenser innen organisasjonsforskningen. – tilnærminger og metoder innen området organisasjonskultur. – begrepsbruken gjennom en kritisk gjennomgang med forslag til mer utfyllende begrepsbruk. – sammenhengen mellom bedriftskultur og resultater på områdene: 1) økonomi 2) organisasjonsstyrke 3) motivasjon og personalutvikling 4) produkt- og servicekvalitet og 5) kommunikasjon og markedsføring. Videe… Les mer »