Likestilling og mangfold i maritim næring og utdanning – en kartlegging

Denne studien har som formål å skaffe til veie kunnskap om likestilling, mangfold og inkludering bredt i norsk maritim næring med et særlig fokus på kjønnslikestilling. Rapporten skal inngå i kunnskapsgrunnlaget for arbeidet med regjeringens maritime likestillingsstrategi, og er utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden januar til april 2022…. Les mer »