Engangere og gjengangere – hvorfor noen forblir sosialhjelpmottakere

Rapporten bygger på materialet fra intervjuundersøkelsen av sosialklienter levekår, og tar som utgangspunkt en diskusjon av sosialhjelpas rolle før og nå. Rapporten viser at mange av de samfunnsfaglige modellene som brukes kan forklares lite av hvorfor noen blir gående på sosialhjelp og andre ikke. Lengde på arbeidsløshetsperioden og tidligere stønadstid er de beste predikatorene på… Les mer »

Vår tids Legdefolk? Bustadsløyse i mindre kommunar.

Bustadløyse i mindre kommunar er eit lite synleg problem, men med sosialkontoret som inngangsport, gir denne rapporten innblikk i eit problemområde som for dei fleste er skjult, og som utfordrar sjølvbiletet til dagens velferdskommunar. Rapporten presenterer den første studien av bustadløyse utanom storbyar i vårt land. Fokus i rapporten er ikkje på omfanget av problemet,… Les mer »