Blant rallare og familiefedre på 78 grader nord

Rapporten handler om menns hverdagsliv i Longyearbuen, med fokus på sentrale levekårsfaktorer som arbeid, bosituasjon, helse, fritid, familie og sosialt nettverk.