Brukerstyrt personlig assistanse fra forsøk til lov

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer en organisering av tiltak for funksjonshemede ser brukerstyringen er satt i sentrum. Ordningen har blitt prøvd ut som et forsøk har i Norge gjennom flere år før de ble lovfestet i 2000 som en tjeneste kommunen plikter å ha. Rapporten presenterer resultatene fra en studie av beslutningsprosessen fram mot lovfestingenav tjenesten…. Les mer »