Medieutvikling, kultur og regional identitet

Hovedvekten er lagt på å beskrive trekk ved lokalt sosialt liv, kultur og loka/regional identitet, og å diskutere medienes rolle i å utvikle og styrke disse kvalitative aspektene. Intervjuene viser at folks tilknytning og identitetsmessige forankring er sterkest på lavere regionale nivåer og avtar jo større regionale enheter en opererer med. Lomværene har i større… Les mer »

Reiselivsnæring og turisttrafikk i Lom kommune.

Rapporten presenterer resultater fra en undersøkelse av tilbud og etterspørsel for reiselivsnæringen i Lom kommune. Det er utført undersøkelse av praktisk talt hele reiselivsnæringen i kommen med hensyn til omsetning, trafikk og sysselsetting i årene 1986-88. Videre ble det gjennomført telling av trafikken til Lom stavkirke sommeren 1989 samt en intervjuundersøkelse med et utvalg turister…. Les mer »