Skoleledelse i endring – en evaluering av ny ledelsesstruktur i videregående skoler i Oppland

Evalueringen gir en vurdering av hvordan ny ledelsesstruktur i de videregående skoler i Oppland oppleves av ulike grupper i skolen, og det gis anbefalinger om forbedringer. Ledelsesstrukturen ble innført i 1997 og består av et nivå mellomledere under rektor, med ansvar for personal, økonomi og pedagogisk ledelse i sine avdelinger. Rektor skulle få frigjort tid… Les mer »