Evaluering av Interreg-prosjektet «Två länder – en elv»

Rapporten handler om en evaluering av Interreg-prosjektet Två länder – Én elv (TLEE). Evalueringen er basert på dokumentstudier, deltakende observasjon og intervjuer. Det sentrale hovedmålet i TLEE-prosjektet var å øke bestanden av Vänerlaksen, bla. ved å reintrodusere den i hele vassdraget fra Femunden til Vänern. Hovedfokus er laksen, men en reintroduksjon vil også gagne andre… Les mer »

Ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i saltvann

Ulovlig fiske etter laks, sjøørret og sjørøyse i saltvann representerer et betydelig problem for forvaltningen av disse artene. Imidlertid har vi svært begrensa kunnskaper om dette fisket. Fordi det er vanskelig å få gode primærdata over fangster, innsats og utøvere av ulovlig fiske, redgjør rapporten for en undersøkelse av sekundærdata om ulovlig fiske. Dataene baserte… Les mer »