Fra individuell til organisatorisk læring. Evaluering av kompetanseutviklingstiltaket Mester i førstelinjetjeneste.

Prosjektet Mester i førstelinjetjeneste har vært gjennomført i Hedmark i perioden 2000-2003 og har bestått av følgende elementer: et 20 vekttalls høgskolestudium ved Høgskolen i Hedmark, avdeling for Økonomi, samfunnsfag og informatikk på Rena (ØSIR).et lederinvolveringsprogram rettet mot studentenes ledere. coaching på arbeidsplassene . Evalueringen konkluderer med at Mesterprosjektet har gitt betydelig individuell læring og… Les mer »

Innovasjon og interaktiv læring – en teorigjennomgang

Prosjektet ”Prokom Innovasjon” tar utgangspunkt i at bruker-produsent relasjoner er sentrale i utviklingen av ulike typer produkter og tjenester. Notatet er et forsøk på å etablere noen teoretiske utgangspunkter for å forstå innovasjoner som resultatet av interaktive læreprosesser. Notatet ser nærmere på hva sosiokulturelle læringsteorier kan ha å bidra med når det gjelder å forstå… Les mer »