Frå tradisjonsmedvit til næringsvett

Målet med denne evalueringa har først og fremst vore å vudere i kva grad «Veiledningssentralen» har oppfyllt målsettinga om å gjere husflidsplassar innanfor husflids-, og handverks- og småindustriverksemd i Buskerud fylke. Eg har lagt vekt på å sjå effekten av sentralen i samanheng med brukarane sine holdningar til sentralen og si eiga næring. I denne… Les mer »