Evaluering av FIA-forsøket

Rapporten neskriver resultatene av en evaluering av et prøveprosjekt med kildesortering av husholdningsavfall i utvalgte områder i HIAS-kommunene Hamar, Ringsaker, Løten og Stange. 690 av 1006 husstander (69%) har besvart...