Kartlegging av idrettens betydning i Innlandet

Formålet med denne kartleggingen er å gi en omfattende oversikt over idrettens betydning i Innlandet ved å sammenstille informasjon fra allerede eksisterende datakilder. Dette notatet bygger på tilgjengelige offentlige data og anvender spesifikke metoder for å evaluere den økonomiske og andre former for verdi som idretten tilfører regionen. I Innlandet har idretten en betydelig plass… Les mer »

IT på Otta. Hvem er studentene, hva vil de og hvor vil de bo og arbeide?

Undersøkelsen viser at studentene kommer fra Nord-Gudbrandsdalen, og at de fleste også ønsker å bo og arbeide der etter studiet. Hver tredje student er kvinne, hvilket må sies å være en høy andel for studier av denne type. Flertallet av studentene ønsker arbeid innen privat sektor etter studiet, men det fleste kvinnene ønsker arbeid innen… Les mer »

Kulturnæringene i storbyregionene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger

Datamaterialet bekrefter KNs urbane karakter. Storbyregionene har ca. 70 % av sysselsettingen og ca. 68 % av bedriftene i KN. Oslo kommune drar opp gjennomsnittet for storbyregionene (og landet for øvrig). Nyetablerings- og vekstraten i KN er høy og avgangsraten lav, og det er næringsgruppen ”kunstnerisk virksomhet” som i særlig grad bidrar til disse tendensene…. Les mer »

Kartlegging av kulturnæringene på Nordmøre – sysselsetting og bedrifter

Notatet omfatter en kartlegging av sysselsatte og bedrifter i kultur-næringene i de 13 kommunene på Nordmøre. Analysen er utført med basis i avgrensningen av kulturnæringene slik det er gjort i ØF-rapport nr. 10/2004 og 05/2005. Dette er blant annet gjort for å kunne sam-menligne tallene for Nordmøre med Norge. Analysen viser at det var 477… Les mer »