Hvordan lykkes stort som små?

Mikrobedrifter har ofte utfordringer med utføring av «nedsstrøms-» og støtteaktiviteter, som økonomi, markedsføring/salg og strategisk planlegging /utvikling (innovasjon). Mikrobedrifter fra kulturelle næringer, reiselivs- og opplevelsesnæringer samt småskala matprodusenter i Finnmark, Møre og Romsdal og Buskerud har gjennom intervjuer og en mer omfattende spørreskjemaundersøkelse belyst problemstillingen. Det er forskjeller i om og hvordan slike aktiviteter løses,… Les mer »