Internasjonalt energiteknologisk samarbeid: En evaluering av CADDET-programmet

Rapporten evaluerer CADDET-programmet og erfaringene fra Nogres deltakelse. I rapporten påvises behov for endringer på norsk side for å sikre at programmet vil kunne oppfylle intensjonene. Dette gjelder særlig sammenslåing med andre prototyp- og demonstrasjonsprogrammer, samt endringer i programmets styringsform. På et overordnet nivå foreslås omorganisering av CADDET for å sikre mer etterspørselsdrevet drift av… Les mer »