Fritidsfisket i nordre Øyeren: Omfang, fordeling og fiskernes holdninger til forvaltning og inngrep.

Rapporten beskriver resultatene fra en kartlegging av fritidsfiske i nordre Øyeren. Det var på forhånd lite kunnskap om fisket i området. Basert på to ulike datainnsamlingsteknikker, hhv. en «roving creel survey» og en postundersøkelse, ble fiskernes områdebruk, redskapsbruk, fangst og holdninger til ulike inngrep og forvaltningen av området kartlagt. Bruken av området til fritidsfiske var… Les mer »