Maten og matressursene i Gudbrandsdalen – historiske hovedtrekk siden steinalderen

Rapporten gir hovedtrekk i den historiske utvikling av maten og matres-sursene i Gudbrandsdalen. Det tas utgangspunkt i at maten utvikles i et samspill med klima og landskap, den generelle samfunnsutviklingen og enkeltindividenes oppfinnsomhet. Gudbrandsdalens plassering på kloden har gitt grunnlag for en forrådskultur og dagens produkter fra Gudbrandsdalsmat gjenspeiler denne. Det vises hvordan de store… Les mer »