Mjøsflyplassen – trenger vi den etter 1994?

Kun til oppdragsgiver. Kort drøfting av ulike framtidsperspektiver for Innlands-Norge og de konsekvenser dette kan få for en eventuell Mjøsflyplass