Høringsrunder – nyttig instrument i forvaltningens saksforberedelse?

Rapporten retter fokus mot spørsmålet om de ressursene staten bruker på høringsordningen står i forhold til den nytten staten faktisk har av den. Hovedproblemstillingen er å undersøke i hvilken grad høringsordningen er et nyttig instrument i forvaltningens saksutredning, men ordningens symbolske og systembevarende sider blir også kommentert. Innledningsvis blir det gjort rede for kunnskapsstatus om… Les mer »