1988/12.04

I Vang kommune ahr innføring av døgnservice bidratt til «Ekteskap» mellom hjemmesykepleien og institusjonstjenesten. I et forsøksprosjekt fra 1987-88 er en slik integrert modell «Vangsmodellen» utprøvd. Erfaringene fra prosjektet foreligger i denne rapporten.