Fritidsfiske i Norge: Endringer 1970 – 1993 og geografiske forskjeller

Rapporten summerer opp befolkningens fritidsvaner med basis i data fra en rekke spørreundersøkelser, og ser spesielt på eventuelle endringer i perioden 1970 – 1993, og lokale og regionale forskjeller i fiskevanene. Det ble avdekket små tidsmessige endringer, men tildels store lokale og regionale forskjeller i folks fiskevaner. By-land, nord-sør og kyst- innlandsdimensjonene innvirket på folks… Les mer »