Til himmels med Gardermoen? – En analyse av nærings- og bosettingsmessige effekter og muligheter for Hamar- og Glåmdalsregionen av relokaliseringen av hovedflyplassen til Gardermoen

I denne rapporten analyseres effektene og muligheter for næringsutvikling og bosetting i Hamar- og Glåmdalsregionen som følge av relokalisering av hovedflyplassen til Gardermoen. Effekt- og mulighetsanalysen bygger på relativt omfattende statistikkanalyser av sentrale utviklingstrekk inen næringsliv/sysselsetting, pendling, arbeidsledighet, bosetting, byggeaktivitet og boligpriser i Hamar- og Glåmdalsregionen, på beskrivelser av hva som har skjedd, skjer og… Les mer »