Fra undring til beslutning – markedsdata for reiselivet i Oppland

Forstudien trekker opp rammer for et markedsforskningsprosjekt over tre år. Prosjektet skal hvert av årene systematisk formidle strategisk informasjon om status og utviklingstrekk i reiselivsmarkedet til reiselivsnæringen i Oppland samt fylkeskommunen og kommunene. Det siktes mot en ordning som kan bli permanent, og eventuelt også yte tjenester utover Oppland fylke. Det skisseres en ordning med… Les mer »

Sykepleieartikler – fra produsent til pasient

Undersøkelsen foretar en kartlegging og vurdering av distribusjons- og formidlingssystemet av sykepleieartikler. Det svenske systemet blir trukket inn som referansesystem for å vurdere om elementer fra dette systemet er hensiktsmessig å overføre til norske forhold.