Trelastindustrien – internasjonale markeder og markedstrender

Notatet tar for seg norsk trelasteksport og utviklingen i det europeiske trelastmarked. Det gis en oversikt over hvilke aktører som opererer på dette markedet. I notatet foretas en analyse av etterspørselsforholdene og utviklingen i trelastforbruket i Europa. Markedskravene for trelast fra ulike kundekategorier blir drøftet. Utviklingen i konkurransesituasjonen på europamarkedet analyseres med vekt på forventet… Les mer »