Byforskjønnelse uten bærekraft. En vurdering av Lillehammer OLs miljøeffekter.

Rapporten søker å klarlegge hvilke miljøeffekter Lillehammer OL 1994 skapte. Hovedkonklusjonen er at OL-anleggene på mange måter bare har forsterket en utvikling som allerede var i gang. Lillehammer er ikke ødelagt av OL. Tvert i mot, byen er på mange måter blitt enda mer tiltalende med byforskjønnelsen i sentrum. Kulturlandskapet rundt byen har imidlertid måttet… Les mer »