Trelastindustrien – strukturendringer i det norske distribusjonsleddet for trelast

Notatet tar for seg strukturen og utviklingen i byggvarmarkedet. Sentralt i utviklingen er en øket tendens mot kjededrift, samt færre og mer mektige kjeder. Krav fra byggevarehandelen rettet mot trelastindustrien på ulike områder gjennomgås, herunder prisforhold, leveringsdyktighet/logistikk, kvalitet, leveringsvolum/produktbredde og produktutvikling/videreforedling. På bakgrunn av dette analyseres mulige konsekvenser for trelastindustrien av strukturendringene og de skjerpede… Les mer »