Lanbrukets betydning i distrikta

Utviklinga i landbruket i Dovre og Lesja de siste 10-20 åra er analysert. Lokal e ringvirkninger av landbruket er beregnet. På grunnlag av en spørreundersøkelse er det lagt fram opplysninger om yrkesønsker, holdninger til omstilling, planer om alternative produksjoner, planer om å ta arbeid utafor bruka og planer om opp-/nedtrapping av gardsdrifta. Se forøvrig sammendrag… Les mer »