Det splittede hushold. Multiaktivitet og by-land bånd i Botswana

Etter uavhengigheten i 1966 har Botswana gjennomgått store forandringer. Økonomien har endret seg i en retning av større markedsretting. Selvforsyningsøkonomien har fått mindre plass, både i nasjonens og husholds økonomi. Sysselsettingen i den formelle del av økonomien har økt og en stadig større del av befolkningen får sin inntekt fra lønnsarbeid. På tross av disse… Les mer »