Bære je’ ser asfalt … En studie av bostedspreferanser og bomotiv

Dette er den tredje delrapporten fra prosjektet «Bostedspreferanser og bomotiv». I denne delrapport 3 presenteres resultatene fra en studie av bostedspreferanser og bomotiv til ungdom som har studert ved Hedmark Distriktshøgskole på Rena.