Adferdsendring i fjellet

Notatet gir en summarisk oversikt over hvilke effekter informasjon kan forventes å ha, i forhold til å endre friluftslivutøveres adferd i fjellet.