«Under radaren». Dokumentasjon og prosessevaluering av kadettprosjektet «Norsk sverm»

I dette prosjektet har vi fulgt en gruppe kadetter ved Krigsskolen som har tatt initiativ til og gjennomført sitt eget prosjekt rundt skriving av bacheloroppgaven som avslutter tredje skoleår. Kadettenes utgangspunkt var at de ønsket å utfordre gjeldende militære doktrine som Hæren benytter gjennom å se nærmere på et annet operasjonskonsept, et konsept de kaller… Les mer »

Kunnskap og kunnskapshull i landskapet prosjektbasert læring. En eksplorerende undersøkelse av forskningslitteraturen

Denne litteraturstudien belyser prosjektbasert læring. Hensikten har vært å finne frem til kunnskap som kan bidra til å utvikle prosjektbasert læring som læringsstrategi ved Krigsskolen. Studien er gjennomført som en eksplorerende litteraturstudie. Litteraturstudien tyder på at forskningen har to «hovedspor», nemlig et læringsteoretisk og et sosialpsykologisk. Av dette følger det at forskning som kan belyse… Les mer »

«Det er litt høytid!» En evaluering av «60 Seconds» i strategiundervisningen ved Krigsskolen. Del II

Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Krigsskolen og bringer kunnskap fra andre del av en evaluering gjort i forbindelse med utprøving av det pedagogiske tiltaket «60 Seconds». Den bør leses i sammenheng med rapporten Form eller innhold? En evaluering av tiltaket «60 Seconds» i strategiundervisingen ved Krigsskolen som presenterer det teoretiske grunnlaget for evalueringen,… Les mer »

Karriere Sogn og Fjordane – En evaluering av partnerskap for karriereveiledning

Denne rapporten er gjennomført på oppdrag fra Sogn og Fjordane fylkeskommune og er en evaluering av «Prosjekt Karriere Sogn og Fjordane» Formålet med rapporten er å danne et kunnskapsgrunnlag for videre diskusjon om fremtidig organisering av karriereveiledningstjenesten. Vi har gjennomført en evaluering som belyser hvordan ulike aktører har opplevd at partnerskapet har fungert, samt deres… Les mer »

Form eller innhold? En evaluering av tiltaket «60 Seconds» i strategiundervisningen ved Krigsskolen. Del 1

Denne rapporten er gjennomført på oppdrag fra Krigsskolen og er en evaluering av det pedagogisk tiltaket ”60 Seconds”. Formålet er å danne et kunnskapsgrunnlag for utvikling av instruktørenes praksis. Evalueringen belyser forholdet mellom intensjonene med ”60 Seconds” og erfaringer som kadetter og instruktører gjør seg. Særlig fokus er rettet mot smågruppeundervisningen som er en sentral… Les mer »