25 prosent av opplendingene har de siste måneder svart på spørsmål om sin helse og trivsel. Folkehelseundersøkelsen har blitt gjort på oppdrag fra Oppland Fylkeskommune, som ønsker å få vite om hvordan det er å leve og bo i Oppland. Funnene blir brukt som grunnlag til planstrategier og planer både på fylkes- og kommunenivå.

Et representativt utvalg på 25.000 opplendinger fordelt over 25 kommuner har i høst mottatt et spørreskjema om hvordan de har det. Datainnamlingen er nå avsluttet og Østlandsforskning er i gang med analysen av svarene. -Analysen og rapporten skal være ferdig i løpet 2019, sier forsker Per Kristian Alnes. Fylkeskommunen ønsker kunnskapen for å jobbe målrettet med planen og tiltak. Etter 01.01.2020 er Oppland en del av den nye Innlandet fylkeskommune.

Vinnere av gavekort

Deltakerne har blitt oppfordret til å svare på nett, noe som 2700 mennesker har gjort. Blant disse er det trukket ut 40 vinnere av Flaxlodd og tre vinnere av gavekort på 1000 kroner. Vinnerne har fått beskjed per e-post og blitt bedt om å sende postadressen for å kunne motta premien.

Den forrige store folkehelse- og levekårsundersøkelse i Oppland ble gjort i 2014. Da svarte 8 000 opplendinger.

Les om resultatene fra 2014 her