Mette Sønderskov

Mette Sønderskov har en doktorgrad i innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor fra Høgskolen i Innlandet. Hun disputerte i 2019 med avhandlingen ‘Lokalpolitikernes holdninger til borgerdeltakelse: En propp for demokratisk innovasjon?’ Doktorgradsarbeidet handler om hva folkevalgte i Norge tenker om at innbyggere skal kunne påvirke lokalpolitikken mer direkte. Hun har også en master i velferdsforvaltning fra HINN. Sønderskovs ekspertområder er: Innovasjon i offentlig sektor, demokratisk og politisk innovasjon, samskaping/samproduksjon, lokalpolitisk lederskap, organisering og styring av velferdstjenester, samt kvalitativ metode. I Østlandsforskning jobber hun på en rekke prosjekter i samarbeid med Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI). Dette inkluderer blant annet undervisning på videreutdanningene Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren og i emnet innovasjonsledelse på Helselederutdanningen. Hun er også med i et større forskningsrådsprosjekt (Post Local) som starter denne våren, der formålet er å utvikle og verifisere et konsept for styrket demokratimedvirkning blant unge. I tillegg deltar hun i prosjektet INTEGRATE sammen med OsloMet, samt i andre mindre prosjekter.

Publications

Mette Sønderskov har 1 publikasjoner på ostforsk.no.