Katrin Austnes

Katrin Austnes er prosjektøkonom. Austnes er utdannet som reiselivskandidat ved Høgskolen i Lillehammer, med påfølgende pedagogikk grunnfag. Hun har lang arbeidserfaring innen hotellbransjen med ulike økonomi- og lederstillinger. Hun har jobbet ved Østlandsforskning siden 1. januar, 2009.