Kari Emilsen

Kari Emilsen er sosiolog fra NTNU og har lang fartstid på Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning (DMMH) i Trondheim. Hun har en bistilling i Østlandsforskning. Til daglig arbeider hun på DMMH som dosent. Hun er tilknyttet blant annet gjennom Lekeressurs-prosjektet som DMMH, Likestillingssenteret og Østlandsforskning har hatt sammen. Hun har bred erfaring med kartlegging og forskning tett på praksisfeltet og som prosjektutvikler. Emilsen er opprinnelig fra Hamar og bor i Trondheim.