Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet er medarrangør for styremøtet i det europeiske fjellnettverket Euromontana den 20. 0g 21. juni på Røros.

Nettverket har 65 medlemsorganisasjoner fra hele Europa og anses som det ledende europeiske nettverket som diskuterer utvikling i fjellområder og påvirker Brussels politikk rundt tema som berører fjellsamfunn.

Styret i Euromontana har 21 medlemmer fra blant annet Italia, Spania, Slovenia og Skottland. Torsdag 20.juni står en studietur i Rørostraktene på programmet. Fredag 21. juni gjennomføres styremøtet.