Eivind Merok og Bjørnar Sæther holder foredrag på skoghistorisk seminar, i samarbeid med Norsk Skogmuseum, 23. januar.

Norges rike historie knyttet til skogbruket kan gi en plattform for ordskiftet om skogens og de skognære samfunnenes utvikling fremover. Østlandsforskning og Anno Norsk skogmuseum tar derfor initiativet til et felles skoghistorisk seminar som skal samle forskere med interesse for nyere skoghistorie.

Les mer om arrangementet her