Østlandsforskning er ansvarlig for å samle inn data til Norges Bank regionalt nettverk region Innland. Partnere i nettverket blir invitert til et fagseminar om norsk og innlandets økonomi den 28.oktober. Ledelsen i Norges Bank og i Statens pensjonsfond utland holder forelesning i makroøkonomi. Seminaret legges i år til Katapultsenteret i Raufoss. 
Mer info og program følger etter sommeren.
Les mer om bakgrunnen og innspill til Norges pengepolitikk her