Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet deltar med 5 forskere på den International Mountain Conference i Innsbruck 8. til 12. september.

Det har blitt akseptert fem abstracts fra Lillehammer:

Mari Bjerck og Tor Arnesen presenterer ‘In-Migrants and Social Innovation in Rural Areas’

Winfried Ellingsen presenterer ‘Trans-formations’ i en workshop med tittelen Challaneges and Potensials of Demographic Change in Mountain Regions.

Tor Arnesen presenterer ‘Decamp to mountainious north? European climate futures and rural population on the Scandinavian peninsula’

Hans Olav Bråtå og Per Kristian Alnes presenterer ‘Municipal growth strategies in mountain regions; environmental successes and pitfalls’

Kjell Overvåg presenterer ‘Inclusion of Second Home owners in Local Development i Gudbrandsdalen, Norway’