Trude Helle Eide og Mari Bjerck deltar på Intergreringskonferansen 25. og 26. mars og presenterer hvordan ulike kommuner har arbeidet med samarbeidsmodeller som integrerer språkpraksis og arbeidstrening i fagrettede løp i introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Les mer om konferansen her