KULTURELLE OG KREATIVE NÆRINGER — HVA VET VI NÅ? 

Og hvordan skal vi bruke denne kunnskapen videre? Fabrikkenseminar er et samarbeid mellom blant andre Kunnskapsverket, Høgskolen i Innlandet og Fabrikken på Lillehammer og finner i år sted den 20. september. Se her for programmet og påmelding.