Høgskolebiblioteket på Lillehammer og Cappelen Damm Akademisk inviterer til lansering av boka «Innovasjon møter kommune» 20. februar klokka 11.30. Bidragsytere er blant andre Per Kristian Alnes, Hans Olav Bråtå og Tonje Lauritzen.

Les mer her