Mari Bjerck presenterer fra arbeidet med integrering i rurale områder med basis i SIMRA-prosjektet på Social Innovation for Refugee Inclusion: A Sense of Home, European Social Economic Committee i Brussel 24. januar.

Les mer om arrangementet her