Forskertorg på Snowballkonferanse 2019

Østlandsforskning, Høgskolen i Innlandet, NINA og mange andre aktører presenterer reiselivsforskning på forskertorget på Snowballkonferanse 2019, 4. februar 2019. Les mer her

2nd Global Conference – Food, Heritage and Community

Hans Olav Bråtå holder foredraget ‘The History Of Beer In Norwegian Mountain Valleys – A Foundation For Commercial Production Of Unique Beers?’ på 2nd Global Conference Food, Heritage and Community – An Inclusive Interdisciplinary Conference i Praha, Tsjekkia 10.mars. Les mer om konferansen her

Skoghistorisk seminar

Eivind Merok og Bjørnar Sæther holder foredrag på skoghistorisk seminar, i samarbeid med Norsk Skogmuseum, 23. januar. Norges rike historie knyttet til skogbruket kan gi en plattform for ordskiftet om skogens og de skognære samfunnenes utvikling fremover. Østlandsforskning og Anno Norsk skogmuseum tar derfor initiativet til et felles skoghistorisk seminar som skal samle forskere med… Les mer »

Integreringskonferansen 2019

Trude Helle Eide og Mari Bjerck deltar på Intergreringskonferansen 25. og 26. mars og presenterer hvordan ulike kommuner har arbeidet med samarbeidsmodeller som integrerer språkpraksis og arbeidstrening i fagrettede løp i introduksjonsprogrammet for flyktninger. Les mer om konferansen her

Social Innovation for Refugee Inclusion

Mari Bjerck presenterer fra arbeidet med integrering i rurale områder med basis i SIMRA-prosjektet på Social Innovation for Refugee Inclusion: A Sense of Home, European Social Economic Committee i Brussel 24. januar. Les mer om arrangementet her