International Mountain Conference

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet deltar med 5 forskere på den International Mountain Conference i Innsbruck 8. til 12. september. Det har blitt akseptert fem abstracts fra Lillehammer: Mari Bjerck og Tor Arnesen presenterer ‘In-Migrants and Social Innovation in Rural Areas’ Winfried Ellingsen presenterer ‘Trans-formations’ i en workshop med tittelen Challaneges and Potensials of Demographic… Les mer »

Styremøte Euromontana på Røros

Østlandsforskning ved Høgskolen i Innlandet er medarrangør for styremøtet i det europeiske fjellnettverket Euromontana den 20. 0g 21. juni på Røros. Nettverket har 65 medlemsorganisasjoner fra hele Europa og anses som det ledende europeiske nettverket som diskuterer utvikling i fjellområder og påvirker Brussels politikk rundt tema som berører fjellsamfunn. Styret i Euromontana har 21 medlemmer… Les mer »

The 8th Nordic Geographers Meeting

Winfried Ellingsen og Thor Flognfeldt bidrar i sesjoner under temaet Tourism og Second Homes, på The 8th Nordic Geographers Meeting in Trondheim, 16. til 19. juni. Se hele programmet her