Østlandsforskning i HINN

Østlandsforskning i HINN

Østlandsforskning er et oppdragsinstitutt som er organisert under Handelshøgskolen Innlandet, ved Høgskolen i Innlandet. Instituttleder er Tonje Lauritzen. Finn ut mer om Høgskolen i Innlandet her Les mer om Østlandsforsknings historie her  

Forskning og analyse

Forskning og analyse

Østlandsforsknings kjernevirksomhet er forskning og analyse. Vår kjerneverdi er å levere kunnskap med brukerrelevans og faglig kvalitet som to likestilte krav.

Evalueringsstøtte

Evalueringsstøtte

Det er en krevende oppgave å hente inn kunnskap om egen organisasjon, et prosjekt, tiltak eller en utviklingsprosess. Østlandsforskning tilbyr bistand til å utforme, gjennomføre og kvalitetssikre egenstyrte evalueringer og kunnskapsinnhenting som er viktig for egen praksis.

Prosessledelse

Prosessledelse

Østlandsforskning tilbyr bistand til kunnskapsdrevne endringsprosesser. Bistanden kan bestå i å delta med råd og veiledning underveis (aksjonsforskning) eller å dokumentere aktiviteter og resultater (følgeforskning).