Forskning og analyse

Forskning og analyse

Østlandsforsknings kjernevirksomhet er forskning og analyse. Vår kjerneverdi er å levere kunnskap med brukerrelevans og faglig kvalitet som to likestilte krav.

Evalueringsstøtte

Evalueringsstøtte

Det er en krevende oppgave å hente inn kunnskap om egen organisasjon, et prosjekt, tiltak eller en utviklingsprosess. Østlandsforskning tilbyr bistand til å utforme, gjennomføre og kvalitetssikre egenstyrte evalueringer og kunnskapsinnhenting som er viktig for egen praksis.

Prosessledelse

Prosessledelse

Østlandsforskning tilbyr bistand til kunnskapsdrevne endringsprosesser. Bistanden kan bestå i å delta med råd og veiledning underveis (aksjonsforskning) eller å dokumentere aktiviteter og resultater (følgeforskning).

Hospitering og opphold

Hospitering og opphold

I tilknytning til etterutdanning, perioder med intensive faglige oppgaver eller liknende kan du ha behov for et opphold utenfor ditt daglige kontormiljø. For en avgrenset periode kan du trekke deg tilbake fra daglige forstyrrelser og fokusere på faglige oppgaver.