Årsarkiv 2020

Lærlingordning: rekruttering av morgendagens gårdbrukere

Lærlingeordningen i landbruket gir en mestringsfølelse og har vært attraktiv for alle grupper elever som var med i forsøksprosjektet. Mange synes det er positivt å kunne ta fagbrev gjennom å arbeide praktisk i bedrift. Dette er en av konklusjoner i evalueringen av forsøket Yrkesutdanning med 2+2 modell for agronom og gartner Østlandsforskning har gjort for… Les mer »

Prosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet avsluttet

to jenter ser på utsikt over høstfjellet

Det næringsrettete forskningsprosjektet Bærekraftige Opplevelser i Reiselivet (BOR) ble nylig avsluttet. BOR har vært et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, NINA og Østlandsforsking, samlet i Senter for Reiselivsforskning. Prosjektet har gått i nesten tre år og ble oppsummert i et avslutningswebinar i ZOOM.  Prosjektgruppen presenterte her funn, publikasjoner og aktiviteter fra perioden 2018-2020. Blant annet… Les mer »

Eksportundersøkelsen 2019 for norsk musikk foreligger

Mangel på finansiering er den viktigste barrieren for at norske musikere ikke blir aktive i utlandet. Musikere som har ambisjoner om å satse på eksportaktiviteter i nærmeste framtid, mener at et bedre offentlig virkemiddelapparat vil gjøre dette lettere. Et bedre egnet støtteapparat og en rausere delingskultur i bransjen vil også hjelpe til å nå ut… Les mer »

Et annerledes men bra næringslivsseminar med Norges Bank på Hamar

Det årlige næringslivsseminar for kontakter i Norges Bank regionalt nettverk Innlandet på Hamar på tirsdag, var på mange måter annerledes enn vanlig. 2020 er et spesielt år for mange bedrifter, som også blir speilet i statistikken Norges Bank kunne presentere. På grunn av smittevern var antall plassene begrenset, men møtet ble for første gang streamet…. Les mer »

Diverse nye oppdrag for Østlandsforskning

tar hverandre i hånden for å bekrefte avtalen

Iherdig arbeid med forskjellige akkvisisjoner har i høst gitt resultat. Det gir et variert portefølje av nye prosjekter vi skal jobbe med. Nye prosjekter For Utdanningsavdelingen i Oslo kommune skal vi de neste to år evaluere IB-skoletilbud i Oslo. Fokus i evalueringen er på mangfoldet blant elever ved skolen og tilbudets betydning for næringslivet. Prosjektleder er… Les mer »

Velkommen til to nye forskere!

Vi utvider staben og i sommer har det begynt to nye forskere i Østlandsforskning! Etter mange år i Lofoten flyttet Nora Warhuus Samuelsen (30) familien sørover for å starte som forsker på vår Lillehammer-kontor. Hun kommer fra en jobb som folkehelsekoordinator i Vestvågøy kommune. Her har Samuelsen jobbet strategisk med kommunalt planlegging i forhold til… Les mer »