Månedsarkiv juli 2015

One size passer ikke alle

Forsvaret bør tilby flere karriereløp tilpasset kvinners ulike livsfaser og ulike ansvarsområder uten at kvinnene taper på det karriere- og lønnsmessig. Det viser seg at kvinners karriereforløp er annerledes enn menns og det gjør at det er behov for andre tilpasninger i organisasjonen som nå har en mentalitet om at ‘one size fits all’. Dette… Les mer »

ENRI will lead European mini-company project

What impact do mini-companies have on students, schools and society as a whole? How to increase the amount of students who participate in mini-companies? What kind of hindrances and drivers can we identify? Eastern Norway Research Institute (ENRI) will the next three years be leading the research part of the project ‘Innovation Cluster for Entrepreneurship… Les mer »

From the Alps to Lillehammer

Thomas Streifeneder is a mountain region researcher. He originally comes from München, but has spent the last 14 years living and working in Bolzano (or Bozen, which is the name in the region’s second language — German) in the autonomous region of South Tyrol. This is where he is mapping demographic and socioeconomic development in… Les mer »

-Be open about use of quota

Norway’s armed forces should be more open about what kinds of quotas exist and are being used. That is one of the recommendations from the Eastern Norway Research Institute’s project “Recruiting, socialisation and military core competency”, which is presented today. On commission from the Norwegian Ministry of Defence, the Eastern Norway Research Institute has carried… Les mer »

Hvordan lykkes med å rekruttere menn?

Nå skal det forskes mer på unge gutter som jobber i barnehage. Regional forskingsfond Innlandet har bevilget 1,8 millioner kroner for å legge lekeressurs-prosjektet under lupen. I lekeressurs-prosjektet jobber gutter fra ungdomsskolen noen uker i barnehagen som lekekamerat. Formålet er å gjøre guttene kjent med barnehageyrket i ung alder, og på sikt bidra til økt… Les mer »

Fra Alpene til Storgata

I nord-Italia er han vant til å ha omkring 350 kolleger fra 36 nasjoner. Østlandsforskning i sommermodus er en litt annen opplevelse. Men akkurat nå kan Thomas Streifeneder ikke tenke seg et bedre sted for et forskeropphold. På Lillehammerkontoret finner han ro til å skrive et utkast om ‘Sustainable Agriculture and Rural Development in Carpathian region’…. Les mer »