Månedsarkiv mai 2014

Fra Postkontor til Post i butikk

Fra og med 1. mai har vi Post i butikk i stedet for Postkontor. Dette har ingen innvirkning på postadressen vår, den er fortsatt Postboks 223.  Hente og Bringe avtalen vi har for post og aviser fortsetter som før. Nytt hente/leveringssted for post er nå: Lillehammer Post i ButikkRimi FåbeggataFåberggata 1262615 Lillehammer

Kunnskap om gjensidig betydning – by og omland

Østlandsforskning og Høgskolen i Lillehammer er forskningspartnere i et prosjekt som skal innhente kunnskap om Lillehammer by sin betydning for omlandet, og omlandet sin betydning for byen. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har startet utviklingsprogrammet for byregioner, og Lillehammerregionen har motatt drøye 1.4 millioner i prosjektstøtte fra departementet, hvor målet er å styrke vekstkraften… Les mer »