Månedsarkiv april 2014

Artikkel i European Educational Research Journal

eerjlogowebI en nylig publisert artikkel i European Educational Research Journal analyseres sammenhengen mellom deltakelse i entreprenørskapsprosjekter og karakterer. Artikkelen er skrevet av Vegard Johansen (Østlandsforskning) og Tuva Schanke (tidligere forsker ved Østlandsforskning, nå stipendiat ved NTNU). 

De siste tiårene har det vært en stor økning av entreprenørskapsopplæring ved skoler, høgskoler og universiteter i Europa. Rundt 90 prosent av norske ungdomsskoler og videregående skoler tilbyr ulike former for entreprenørskapsopplæring, og det mest utbredte er prosjekter som Elevbedrift og Ungdomsbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap og «øvrige entreprenørskapsprosjekter» i skolers egen regi.

Maria Røhnebæk har disputert

Maria disputas3

Fredag 4. april disputerte vår medarbeider Maria Røhnebæk for doktorgraden med avhandlingen «Standardized Flexibility – On the Role of ICT in the Norwegian Employment and Welfare Services (NAV).»

Avhandlingen undersøker hvordan og i hvilken grad NAV-veiledernes arbeid formes gjennom organisasjonens IKT-støtte. Spørsmål som danner utgangspunkt for avhandlingen er bl.a.: Hva innebærer egentlig målet om mer brukerrettede tjenester i NAV? Og er økt digitalisering av de ansattes arbeidshverdag forenelig med målet om økt brukerretting? Samlet viser studien at informasjonssystemene har en dominerende plass i utviklingen av veilederrollen, noe som innebærer økt standardisering.