Månedsarkiv mars 2013

Militære kvinner – Forsvarets akilleshæl?

bokomslag militaere kvinner

Forskerne Tonje Lauritzen og Kari Batt-Rawden ved Østlandsforskning er med som forfattere i en ny bok om kvinner i Forsvaret, hvor man fokuserer på å tiltrekke, selektere og beholde kvinner. Boken er basert på prosjektet Forskning på årskull.

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Forsvarets forskningsinstitutt, Krigsskolen, Vernepliktsverket, Norges idrettshøgskole Forsvarets institutt og Østlandsforskning. Prosjektet er finansiert av Forsvarsdepartementet. Fra dette prosjektet satt man med mye empiri som man besluttet kunne brukes som utgangspunkt for ikke bare forskningsrapporter, men en bokutgivelse. Nå er denne boken gitt ut på Abstrakt forlag.

 

2012 var et godt år for Østlandforskning

Det kan direktør Morten Ørbeck konkludere med etter at regnskapet nå foreligger og den vitenskapelige publiseringen er talt opp.

Svenskene strever med å være sykmeldte

I siste nummer av Velferd sier ØF-forsker og professor Rolf Rønning at det er verre å være sykmeldt i Sverige enn i Norge. Dette er en forskjell som var overraskende for forskerne.

Ta heile Noreg i bruk

Regjeringen la 1. mars fram sin distrikts- og regionalmelding med tittelen Ta heile Noreg i bruk. I meldingmeldingen vises det til forskning på norske fjellområder gjennomført av Østlandsforskning.