Årsarkiv 2012

Indre Skandinavia

Oppdragsgiver: INTERREG IV A, Sverige-Norge
Prosjektleder: Eva Olsson, Karlstad universitet / Cerut
Samarbeidspartnere: Østlandsforskning, Karlstad universitet, Høgskolen i Dalarna, fire norske fylker og to svenske län
Prosjektperiode: 2009-2012

Indre Skandinavia er en av tre regioner innenfor Interregs IVAs Sverige-Norge-program. Regionen består på svensk side av Värmlands og Dalarnas län med 31 kommuner og 550.000 innbyggere, og på norsk side av Hedmark fylke og deler av Akershus og Østfold fylker med 75 kommuner og 475.000 innbyggere. Dette området har i perioden 2009-2012 vært i fokus i et forskningssamarbeid mellom Østlandsforskning, Karlstads Universitet og Högskolan i Dalarna foruten regionale myndigheter i Indre Skandinavias fem fylker/län i tillegg til Oppland.

Østlandsforskning følger utdanningsvalg hos unge

Flere kronikker fra Østlandsforsknings forskere ØF sine følgeforskere Trude Hella Eide og Tonje Lauritzen har i den senere tid publisert flere kronikker om unges utdanningsvalg i ulike norske aviser. Du kan lese kronikken i Agderposten her.

Intranettet er nå åpent

yes

Det nye intranettet er åpnet! 🙂 Det mangler fortsatt noen dokumenter, disse vil bli lagt ut fortløpende. Har du noen innspill, kan disse sendes Ann Iren.

Forskning

Østlandsforskning er et samfunnsfaglig forskningsinstitutt som driver anvendt oppdragsforskning og programforskning finansiert av Norges forskningsråd med flere. En del av prosjektporteføljen vår er programforskning og til enhver tid har vi ett eller flere prosjekter innenfor ulike programmer i Forskningsrådet. Dette gjelder nå for Sykefraværsprosjektet 2009-2012 og Fjellforskningsprosjektet 2011-2014 . I tillegg kommer det vi kaller brukerstyrte prosjekter. Det… Les mer »

Registrering av prosjekt

Når du har fått et prosjekt må du registrere det og få et prosjektnummer av administrasjonen. Denne registreringen gjør du ved å fylle ut skjemaet som du finner via lenken under. Bruk passordet: prosjekt= Registrering av prosjekt.

Registrering av søknad

Benytt lenken under for å registere nye søknader fra ØF eller søknader der ØF deltar sammen med andre. Etter utfylling blir skjema sendt til administrasjonen. Opplysningene her blir dermed grunnlag for informasjon om mulige inntekter. Skjemaet skal nyttes for søknader som er sendt. Registrering gjør du via lenken og du logger på skjemaet ved å… Les mer »